Parafia świętego Zygmunta w Częstochowie

Msze święte:Niedziela:
 • 7.30
 • 9.00
 • 10.30 - dla dzieci
 • 12.00 - suma
 • 18.00


Dni powszednie:
 • 7.00
 • 18.00

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Czętochowskiego Wacława Depo w sprawie niektórych aspektów działalności duszpasterskiej w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego

22-10-2020

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

 

Częstochowa, dn. 15 października 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE

w sprawie niektórych aspektów działalności duszpasterskiej w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego

na dzień 15 października 2020 r.

 

W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego w sytuacji pandemii, konieczne jest zastosowanie się do nich także w kwestii działalności duszpasterskiej Kościoła.

Wobec ograniczenia w liczebności wiernych mogących uczestniczyć w liturgii (w „strefie żółtej” - jedna osoba na cztery metry kwadratowe; w strefie „strefie czerwonej” - jedna osoba na siedem metrów kwadratowych), należy – podobnie, jak to było już podczas ograniczeń w marcu i kwietniu br. – na podstawie powierzchni użytkowej świątyni określić maksymalną liczbę osób mogących jednocześnie się w niej znajdować, a informację o tym umieścić na drzwiach wejściowych.

Z dniem 17 października 2020 r. wchodzą w życie następujące zasady:

 1. Dyspensa:

 

Zgodnie z dekretem z 28 maja br. została odwołana dyspensa ogólna z dnia 24 marca 2020 r., natomiast obowiązuje nadal dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej. dla: 

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie żółtej” i „strefie czerwonej”, od dnia 18 października 2020 r. włącznie, udzielam dyspensy ogólnej od wspomnianego obowiązku wszystkim wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Częstochowskiej.

Dla stworzenia możliwości udziału większej liczby wiernych w Eucharystii, poszczególni proboszczowie, administratorzy parafii i rektorzy kościołów mogą skorzystać z prawa do kwadrynacji w niedziele i święta nakazane po uprzednim uzyskaniu przynajmniej ustnej zgody wikariusza generalnego. Należy rozważyć rozdzielenie Mszy Świętych koncelebrowanych w kilku intencjach na kilka, odprawianych jedna po drugiej, Mszy Świętych sprawowanych w pojedynczych intencjach

 2. Środki bezpieczeństwa:

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta mają obowiązek używać:

Wierni oraz duchowieństwo i służba liturgiczna powinni zachować pomiędzy sobą stosowny dystans.

Trzeba bezwzględnie zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników liturgii

 

3. Udzielanie Komunii Świętej

Ponieważ udzielanie Komunii Świętej stanowi newralgiczny moment bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczestnikami liturgii, należy zachować następujące zasady:

 

Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.

W kwestii sprawowania sakramentu pokuty i pojednania:

nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych).

 

Z racji na zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym:

 

Wszystkim duchownym i wiernym przypomina się, że zasady bezpieczeństwa sanitarnego wpisują się w przykazanie miłości bliźniego, wobec czego ich przestrzeganie jest obowiązkiem sumienia. Bez względu na własne poglądy powstrzymać się trzeba od jakichkolwiek ocen lub krytyki.

Z racji na dynamiczną sytuację i brak (na tę chwilę) szczegółowych norm państwowych w poszczególnych kwestiach, należy uważnie śledzić informacje właściwych instytucji państwowych, a także przekazywane przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie, a następnie ściśle się do nich stosować.

 

 

(-) + Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

 

(-) Ks. Marian SZCZERBA
KANCLERZ


Więcej

List Ks. Proboszcza do parafian

04-10-2020

                                                                                                                                         Częstochowa, dnia 4 października 2020 r.

 

Dobrze, że jesteś!

Przyjmij te słowa, Bracie, Siostro, zamiast podania ręki w geście przywitania.
W niedzielę św. Franciszka z Asyżu – 4 października – otrzymujemy od Ojca świętego podarunek: nową encyklikę o wartości przyjaźni i braterstwa. Potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy wspólnoty z Bogiem i ludźmi, w której doświadczymy miłości i jedności. Bardzo pragnę, aby nasza parafia stała się dla Ciebie bezpiecznym domem, w którym odnajdziesz pokój, będziesz u siebie. Jezus chce przezwyciężyć nasze lęki i osamotnienie. Dźwiga razem z nami bolesny ciężar codzienności, wynikający nie tylko ze strachu przed koronawirusem. Wielu z nas cierpi i nie widzi rozwiązania problemów, które dotkliwie przytłaczają.

Dlatego przyjmij Dobrą Nowinę, Słowo, które zbawia, Obietnicę, rodzącą nadzieję! Zapraszam Cię serdecznie na katechezy ewangelizacyjne, które rozpoczniemy w naszym kościele 12 października, a następnie będziemy kontynuować w kolejne poniedziałki i czwartki o 19.oo. Swoim świadectwem wiary, ale i doświadczeniem kryzysu, podzielą się z nami ludzie świeccy, głównie matki i ojcowie rodzin wielodzietnych, zmagający się z różnymi troskami życia małżeńskiego i rodzinnego. Do wspólnej drogi zachęcą nas podczas krótkich spotkań 11 października na każdej Mszy św. Te katechezy, podobnie jak Ewangelia, adresowane są do tych, którzy „źle się mają”. Jezus nie przyszedł pochwalić sprawiedliwych, ale uratować grzeszników, pomóc cierpiącym. Zatem, proszę, nie poddaj się łatwo pokusie: „To nie dla mnie. Nie mam czasu”. Przynajmniej spróbuj! Uwierz, że Bóg ma dla Ciebie Słowo, które może uzdrawiać!

Cieszę się, że w naszej świątyni codziennie o 15.oo razem wołamy o Boże miłosierdzie. Z radością zawiadamiam, że od poniedziałku do soboty będzie również w czasie Godziny Miłosierdzia (15.oo – 16.oo) obecny kapłan, aby w konfesjonale służyć darem Sakramentu Pojednania. Ufam, że będzie to także okazja do dłuższych duchowych rozmów, o jakie trudno podczas spowiedzi, gdy trwa nabożeństwo. Ponadto planujemy umieszczenie w dyskretnym miejscu nowego zamykanego konfesjonału, który ułatwi spotkanie z miłosiernym Jezusem, zwłaszcza osobom starszym i słabosłyszącym.

Kolejna inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do seniorów. Zapraszamy na bezpłatne ćwiczenia usprawniające i zabiegi na łóżkach masujących, prowadzone w nowym budynku parafialnym przez fizjoterapeutów z Centrum Medycznego „AMICUS”. Zapisy od poniedziałku do piątku pod nr tel.: 509 384 086. Mam nadzieję, że wkrótce zakres zabiegów rehabilitacyjnych zostanie poszerzony.

Smutny czas pandemii napełnił nas poczuciem kruchości i bezradności. Dlatego szukamy pocieszenia w ramionach Matki. Wierzymy, że modlitwa różańcowa jest najlepszym lekarstwem dla duszy i ciała. Już wkrótce wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, kiedy dzieci pierwszokomunijne otrzymają poświęcone różańce. Zostało ono ustanowione na pamiątkę niezwykłego zwycięstwa w bitwie morskiej pod Lepanto 7 października 1571 r. Wojska chrześcijańskie odparły atak sił tureckich, a duchowo przyczyniła się do tego modlitwa tysięcy osób, które w całej Europie odmawiały różaniec na prośbę papieża.

Codziennie w naszej świątyni o 17.15 walczymy o ustanie pandemii, pokój na świecie, ożywienie wiary w rodzinach, wzajemny szacunek i pojednanie. Wspólnie rozważamy tajemnice z życia Jezusa i Maryi, ufając, że dobry Bóg kolejny raz przyjdzie z pomocą swoim dzieciom. W tej bitwie każdy jest ważny i potrzebny, dlatego zachęcam, by stanąć po stronie dobra i włączyć się w różańcowy szturm do nieba.

Żyjemy w cieniu Jasnej Góry, zatem warto osobiście odwiedzać Czarną Madonnę. Zapraszamy chętnych w każdą niedzielę do wspólnego wyjścia na Apel jasnogórski.
O godz. 20.20 spotykamy się przy kościele św. Zygmunta i wędrujemy razem do Matki Bożej Częstochowskiej. Kto nie może fizycznie, proszę, by w tym czasie modlił się w intencji parafii za pośrednictwem przekazu radiowego bądź telewizyjnego.

Za tydzień, 11 października, będziemy przeżywać kolejny Dzień Papieski. Jak w ubiegłym roku, w parafialnej kawiarni pojawią się kremówki papieskie. Z uwagi na przepisy sanitarne tym razem będziemy sprzedawać ciastka wyłącznie na wynos, bez możliwości spożycia na miejscu. Zebrane środki zostaną wykorzystane przy organizacji wycieczki dla dzieci z naszej parafii na zakończenie miesiąca różańcowego. Dla uczczenia 100-nej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II zespół „Matula” z Krakowa zagra koncert uwielbieniowy 11 października w kościele św. Zygmunta po Mszy św. o godz. 18.oo.

18 października będziemy gościć w naszej rodzinie parafialnej Księdza Biskupa Antoniego Długosza, który przeprowadzi wizytację kanoniczną. Zapraszam na godz. 7.30 wspólnotę Żywego Różańca i Akcję Katolicką. O godz. 9.oo liturgię przygotuje Domowy Kościół i oaza młodzieżowa. Eucharystia o godz. 10.30 niech zgromadzi najmłodszych parafian, szczególnie dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe. Natomiast o godz. 12.oo przedstawiciele młodzieży otrzymają Sakrament Bierzmowania, a młodsi kandydaci złożą podania, w których wyrażą gotowość właściwego przygotowania się do przyjęcia darów Ducha Świętego. Mam nadzieję, że ten dzień będzie radosnym świętem dla nas wszystkich.

Drogi Przyjacielu w Chrystusie!

Nadzieja odnawia się, kiedy z pokorą powierzamy się Bogu. Nie lękaj się! Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże!

                                                                               Twój proboszcz – ks. Jacek Marciniec


Więcej

Słowo dla Kandydatów do Bierzmowania

26-04-2020

Słowo dla Kandydatów do Bierzmowania w parafii św. Zygmunta

 

Drogi Młody Przyjacielu!

 

Dobrze, że jesteś!

Przyjmij te słowa zamiast podania ręki w geście powitania.

Jak się czujesz w tym dziwnym czasie odosobnienia? Ufam, że jesteś zdrowy i – mimo wszystko – nie poddajesz się marazmowi czy beznadziei. Ale może jest inaczej. Cierpisz.
Pragnę najpierw powiedzieć Ci, jak bardzo Bóg za Tobą tęskni. Jesteś Jego Ojczyzną! Chce wypełnić Twoje wnętrze swoją miłością, zwłaszcza, gdy jest Ci źle, gdy doświadczasz osamotnienia, gdy jesteś zmęczony swoim grzechem. On przychodzi jak Lekarz – nie do tych, którzy na to zasługują, ale do tych, którzy tego potrzebują. Bożym lekarstwem na nasze rany jest Duch Święty, który budzi w nas nadzieję i wyzwala energię miłosierdzia, czyli życia nie dla siebie. Bóg nie poucza i nie moralizuje, ale wchodzi ze swoją mocą w nasze słabości.

Najstarsi z Was mieli doświadczyć radości bierzmowania już 2 maja podczas parafialnego odpustu ku czci św. Zygmunta. Ze spokojem i zrozumieniem przyjmujemy konieczność przesunięcia Waszego święta na późniejszy termin. Trudno dzisiaj wyznaczyć konkretną datę. Jednak obiecuję, że nie będziemy zwlekać i przeżyjemy to małe zesłanie Ducha Świętego tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

Proszę, nie bądź smutny! Duch Święty nie zna ograniczeń i dociera do nas ze swoimi darami już teraz. Otwórz się na Jego dyskretną obecność przez osobistą modlitwę i udział
w niedzielnej Mszy świętej za pomocą środków społecznego przekazu. Można uczestniczyć w parafialnej Eucharystii w każdą niedzielę o godz. 12.oo na kanale YouTube.

Chcielibyśmy – jako duszpasterze - zobaczyć znów Wasze młode twarze. Przepraszam, że wcześniej za mało się do Was uśmiechaliśmy i zbyt rzadko zwracaliśmy się do Was po imieniu. Może niektórzy – za zgodą rodziców – zdecydują się zajrzeć
do parafialnej świątyni już w najbliższą sobotę, kiedy świętować będziemy imieniny naszej wspólnoty? W naszym kościele może teraz jednocześnie przebywać podczas nabożeństwa
30 osób. Jeśli wychodzisz czasem do sklepu lub na spacer, to zapraszam również
do odwiedzenia Jezusa w Jego domu. Przyjmij jednak tę zachętę bardziej jako wyraz tęsknoty za Tobą, aniżeli jakąś zobowiązującą sugestię. Codziennie spotykamy się i tak - duchowo - o godz. 20.30, kiedy odmawiamy różaniec. Potem Jezus w Najświętszym Sakramencie błogosławi naszą parafię. Także Ciebie i Twoich Bliskich.

Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Bywaj dobrze!

 

ks. Jacek Marciniec, ks. Robert Frączek, ks. Mateusz Ociepka

 


Więcej

List Ks. Proboszcza do Uczniów klasy trzeciej oraz Rodziców i Rodzeństwa

15-04-2020

Moi Drodzy!

Kochani Uczniowie klasy trzeciej wraz z Rodzicami i Rodzeństwem!

 

Smutno w naszym kościele bez Was. Tęsknimy za Wami. Mam nadzieję, że wkrótce znów będziemy mogli podać sobie ręce i otoczyć ołtarz, na którym rodzi się Jezus.

Rozumiem, że trapi Was niepewność i niepokój co do tak oczekiwanego Wydarzenia, jakim jest Pierwsza Komunia Święta. Chcę Wam najpierw powiedzieć: Nie bójcie się! Ona będzie! Pan Jezus już się zbliża!

Raczej nie uda się zorganizować jej w zaplanowanym terminie. Ze spokojem
i zrozumieniem przyjmujemy ograniczenia, które mają chronić nasze życie i zdrowie. To przykre, ale konieczne, Proszę Was, módlcie się nawzajem za siebie, aby w tej trudnej sytuacji nikt z nas nie stracił kogoś ze swoich bliskich. To nie przesunięcie w czasie może stać się największym smutkiem i zatroskaniem, ale zranione żałobą serce.

Czekamy na decyzję władz o rozpoczęciu zajęć edukacyjnych w szkole i możliwości nieograniczonego liczebnie udziału w liturgii. Trudno dziś jednoznacznie wskazać nową datę Komunii Świętej naszych Skarbów. Chciałbym, Drodzy Rodzice, abyśmy razem o tym porozmawiali. Zachęcam do spokojnej wymiany zdań. Zdajemy sobie sprawę, że do uroczystości warto się dobrze przygotować, aby była ona pięknie przeżyta. Mam na uwadze również problemy organizacyjne, związane z przyjazdem gości lub rezerwacją lokalu. Czy uda się dograć to wszystko przed zakończeniem roku szkolnego? Może byłoby lepiej odłożyć ten moment aż do września czy października? Może ktoś z Was wyraża gotowość indywidualnego przeżycia Pierwszej Komunii Świętej, nawet w dniu powszednim? To są pytania otwarte. Jestem do Waszej dyspozycji: nr telefonu 501 264 627 lub mail: jmarciniec@onet.pl Jeśli nie będę mógł odebrać, to później oddzwonię. Myślę, że po wstępnych ustaleniach będziemy mogli za tydzień lub dwa zaproponować konkretne rozwiązania.

W tym momencie proszę Was o wspólną rodzinną modlitwę, która będzie świadectwem Waszej wiary i znakiem prawdziwego pragnienia spotkania z Jezusem. Często powtarzajmy słowa, które kończą Pismo Święte: „Przyjdź, Panie Jezu!”.

Zapewniam, że my – duszpasterze, nosimy Was w sercu i prosimy Boga o zdrowie, bezpieczeństwo, wiarę oraz radość dla każdego i każdej z Was. Codziennie o godz. 20.30 odmawiamy różaniec i błogosławimy Najświętszym Sakramentem całą parafię.

 

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

 

ks. Jacek Marciniec


Więcej

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

06-04-2020

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU

PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

 

Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

 

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33:

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane».”

Po odczytaniu tekstu przewodniczący rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo. oraz Wierzę w Boga.

 

Na zakończenie przewodniczący odmawia modlitwę:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają:

Amen

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy odpowiadają:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością
i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

Wszyscy odpowiadają: Amen.


Więcej

Wielki Tydzień

04-04-2020

 

 1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, najważniejsze dni w roku dla chrześcijanina. Mamy przejść od śmierci do życia, nie tylko w liturgii, ale w codzienności. To nie święconka czyni Zmartwychwstanie. Trudny czas epidemii wymaga od nas wiary żywej, która wykracza poza tradycyjną obrzędowość. Zaplanujmy mądrze przeżycie Triduum Paschalnego w naszych Kościołach domowych, bowiem w świątyni parafialnej może uczestniczyć w liturgii wyłącznie 5 osób (miejsca w kościele w Wielką Sobotę są zarezerwowane dla przedstawicieli rodzin, które zamawiały intencje mszalne). Dlatego organizujemy transmisję internetową z nabożeństw w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotą, odprawianych w kościele św. Zygmunta. Link do przekazu on-line:

https://www.youtube.com/channel/UC3l31B1TmtGmvz2YAWMT6AQ/live

 1. Możliwość spowiedzi świętej od poniedziałku do środy w godzinach: 12.oo-13.oo, 15.oo-16.oo, 17.oo-18.oo. Natomiast w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotą od 12.oo do 18.oo.

 2. Zgodnie z rozporządzeniem władz kościelnych nie przygotowujemy w tym roku specjalnej dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

 3. W Wielki Czwartek Liturgia Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana o 16.oo i 18.oo.

 4. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. W tym dniu zapraszamy na indywidualną adorację w naszej świątyni od 8.oo do 24.oo.

 5. W Wielką Sobotę kościół będzie otwarty od godz. 8.oo. Nie będzie poświęcenia pokarmów w świątyni. Możemy natomiast zabrać z kościoła tekst modlitwy błogosławieństwa posiłku na czas śniadania wielkanocnego w naszych rodzinach (jest również dostępny na stronie parafialnej).

 6. Tradycyjnie w Wielką Sobotę dzielimy się produktami żywnościowymi z osobami biednymi. Będziemy organizować paczki świąteczne dla potrzebujących pomocy. Chętni mogą wesprzeć tę inicjatywę, przekazując darowiznę na konto parafialne lub składając ofiarę w kopercie z dopiskiem „Dla potrzebujących” do skarbony w kościele.


Więcej

1 2 >

Cypyright © Święty Zygmunt